top of page

kurs og

foredrag

Guro Sollien Eriksrud tar blant annet på seg ulike kurs-, foredrags- og undervisningsoppdrag. Hun har erfaring med alt fra foredrag i store forsamlinger, til kurs i fengsel og undervisning i skolen.

Opplegget blir skreddersydd etter behov, innen følgende tema: 

  • Grunnleggende hverdagsøkonomi

  • Forbrukskutt og sparemuligheter i krisetid

  • Gjeldsproblematikk

  • Mat: Jo, det er mulig å spise sunt og bærekraftig på lavbudsjett!

  • Eriksrud tar også på seg kommunikasjons- og tekstoppdrag. 

Deichman i sofa.jpg

om kort sagt

Kort sagt forlag ble etablert våren 2020 med utgangspunkt i et sterkt ønske om å bidra med forebyggende informasjon under koronakrisen. Manuset til Lommeboka i krise var ferdig, men ble skrevet litt om og gitt ut tidligere i håp om å nå mange av dem som plutselig hadde mistet inntekt.

 

Kort sagt ønsker å satse på  fagbøker som presenterer komplekse problemstillinger enkelt og kortfattet. Forlaget vil ha særlig fokus sårbare grupper og mennesker i krevende livssituasjoner.  

Kort sagt forlag har flere prosjekter på gang, så følg med!

KortSagtLogo_Kvadrat_Web_WB.png
About
Contact
bottom of page